მისაღები პროგრამები

programa unarebis

programa biologia

programa georgrafia

programa istoria

programa matematika

programa qimia

programa ucxo enebi

პროგრამა ფიზიკა

abos wameba

aluda qetelauri

baxtroni

DAVIT-SRULI-bolo varianti

gvelis-mWameli

jayos xiznebi

vefxistyaosani

samaniSvilis dedinacvali

xevisberi goCa

stumar-maspinZeli

sibrdzne sicruisa

neli tango

kaci, romelsac literatura dzlier uyvarda

tavsafriani dedakaci

haki aZba

gamzrdeli

kacia adamiani

otaraant qvrivi

mgzavris werilebi

didostatis konstantines marjvena

bedi qartlisa

aCrdili

gandgili

SuSanikis wameba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: